15 Mayıs 2012 Salı

GELİŞİM DÖNEMLERİ

SİGMUND FREUD
PSİKO SEKSÜEL GELİŞİM DÖNEMLERİ
Freud kişilik gelişimi kuramını psikoanalitik temellere dayandırarak açıklamıştır. Freud’un açıklamaları herkes tarafından bilinmektedir. Ancak üzerinde en çok tartışılan kuramlardan birisidir. Freud, kliniğine gelen hastalardan yola çıkarak kuramını oluşturduğu için kuram objektifliğini yitirir. Her ne olursa olsun, Freud kişiliğin biçimlenmesinde çocukluk yıllarına dikkat çektiği için kendisinden sonra gelen birçok kuramcıya ilham kaynağı olmuştur.
                Freud’a göre yaşamın ilk beş yılında kişiliğin büyük bir kısmı oluşur ve sonraki yıllarda büyük bir değişim meydana gelmez. Freud gelişim dönemlerini Oral, Anal, Fallik, Latent ve Genital olmak üzere beşe ayırmıştır.
1)Oral Dönem(0-18 ay): İlk gelişim dönemidir. Annenin davranışları bu dönemin en önemli öğelerinden biridir. Bu dönemde bebeğin hayatta kalabilmesi için beslenmesi, bakılması çok önemlidir. Bu dönem uygun şekilde geçirilmediği takdirde, ağızla ve içe almayla ilgili birtakım davranışlar sıklıkla görülebilir. Sigara içme bunlardan sadece biridir.
2)Anal Dönem(18 ay-3 yaş): Anal dönem, haz ve ilginin, dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönemdir. Tuvalet eğitimi bu dönemin en önemli amacıdır. Bu dönemde çocuğu aşırı sıkmak veya başıboş bırakmak onun bağımsızlık duygularının gelişmesini geciktirir.
3)Fallik Dönem(3-7 yaş): Bu dönemde cinsel kimlik gelişmeye başlar. Erkek çocukları annelerine, kız çocukları babalarına ilgi duyar, onları kıskanırlar. Bu dönemde merak duygusu çok yoğundur.
4)Latent Dönem(7-12 yaş): Bu dönemde cinsellik örtülür. Kişi hemcinsleriyle bir araya gelir. Karşı cinse nefret söz konusudur. Bu dönem aynı zamanda çalışkanlık duygusunun oluştuğu dönemdir.
5)Genital Dönem(ergenlik): Son gelişim dönemidir. Ergenlik ve daha sonraki dönemleri kapsar. Kişiliğin yetişkin kişiliğine dönüştüğü dönemdir. Bu dönemi başarıyla atlatan kişiler kimlik duygusu edinirken, başarısız olanlar ise rol karmaşasına düşer.
                Freud’un kuramından yola çıkarak, çocukların kişilik gelişiminin en önemli evrelerinde anne ve babanın tutumunun ne derece önemli olduğu görülmektedir. Bu dönemlerde çocuğa gösterilen ilgi ve bakım, sevgi, anlayış çocuğun ileri ki yıllarda kişiliğinin belirleyicisidir.
KAYNAKLAR
BACANLI, H., 2011, Eğitim Psikolojisi. ISBN 978-605-0022-07-0, Pegem Akademi, Ankara
ERDEN, M.,2007, Eğitim psikolojisi. ISBN 978-975-509-058-0, Arkadaş Yayınevi, Ankara
WEB KAYNAKLAR
Sigmund Freud'un hayatı hakkında buradan bilgi aldım
Psikoseksüel gelişim kuramında bu kaynaktan yararlandım

1 yorum:

  1. Latent kelimesini ilk kez latent dönem olarak bahsedildiğinde duydum, hemen araştırmalıyım.

    YanıtlaSil